Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Disclaimer website Vrienden van het GHZ

Op de website van Stichting Vrienden van het GHZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de specifieke bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting en informatie van de website te optimaliseren. De website van stichting Vrienden van het GHZ bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens bekend bij het Groene Hart Ziekenhuis.

Copyright ©2019 Vrienden van het GHZ

Op alle teksten, documenten en illustraties die op deze site te vinden zijn, rust copyright. Wilt u materiaal van deze site gebruiken, neemt u dan contact op met de stichting Vrienden van het GHZ: vriendenvanhetghz@ghz.nl.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan stichting Vrienden van het GHZ op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.vriendenvanhetghz.nl. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

Links

Op de website van de Vrienden van het GHZ treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de stichting Vrienden van het GHZ. De stichting is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. Stichting Vrienden van het GHZ is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de desbetreffende privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Lees op onze pagina over cookies welke cookies de website van Vrienden van het GHZ gebruikt en hoe u deze uit kunt zetten.

Privacystatement

Lees ook het privacystatement over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Responsible Disclosure beleid

Stichting Vrienden van het GHZ vindt de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn digitale systemen erg belangrijk. Als u de veiligheid van ons netwerk of onze website onderzoekt, lees dan hier onze spelregels voor de manier waarop we met uw eventuele gedragingen en meldingen willen omgaan.

Wij stellen het op prijs wanneer u ontdekte kwetsbaarheden in ons netwerk of onze website met ons deelt, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen. We gaan alle serieuze meldingen na en doen ons best eventuele kwetsbaarheden zo snel mogelijk te repareren.
Als u ons een redelijke tijd termijn voor een reactie gunt voordat u uw ontdekking publiek maakt en zich aan bovenstaande spelregels houdt, zal Vrienden van het GHZ uw melding vertrouwelijk behandelen en geen aangifte tegen u doen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang van de oplossing van het probleem.

Onze spelregels

 • U kunt uw bevindingen melden bij Stichting Vrienden van het GHZ, telefoonnummer 0182-505394
 • U dient ons voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.
 • Tijdens uw onderzoek dient u zich te onthouden van het downloaden van bestanden, programma's, gegevens of delen daarvan.
 • U dient geen acties te ondernemen die de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie in gevaar kan brengen.
 • U zult het probleem niet met anderen delen totdat het is opgelost of beheersmatige maatregelen zijn genomen.
 • Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Het is niet toegestaan:

 • bestanden, hard- of software, te vernietigen dan wel beschadigen;
 • malware achter te laten of onze IT diensten te verstoren;
 • gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem) te kopiëren, wijzigen of verwijderen;
 • veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • gebruik te maken van het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen;
 • gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.