Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen een onderneming en de Stichting Vrienden van het GHZ waarbij de onderneming geld, goederen, kennis en of tijd beschikbaar stelt. Een onderneming krijgt in ruil hier voor publiciteit- communicatie- en marketing mogelijkheden. Het biedt een win-win situatie. Door sponsoring kunt u laten zien dat u oog heeft voor de maatschappelijke en fysieke omgeving waarin u opereert en daar met uw marketing en promotie op inspeelt.
Uiteraard werken wij graag op basis van uw wensen een partnership op maat uit!

Meer informatie

Voor meer informatie over sponsoring van de Stichting Vrienden van het GHZ, kunt u contact opnemen met Monique Bijl, telefoonnummer (0182) 50 53 94 of via vriendenvanhetghz@ghz.nl