Bestuursleden

Het bestuur van de stichting Vrienden van het GHZ komt ieder jaar minimaal vier keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere bepaald voor welke projecten de stichting Vrienden van het GHZ zich zal inzetten en hoe bijbehorende gelden geworven kunnen worden.

Groepsfoto bestuursleden

 Het bestuur bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

Beloningsbeleid

De organisatie van Stichting Vrienden van het GHZ bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. De twee vaste medewerkers (0,9 FTE) krijgen loon voor de werkzaamheden. Zij staan op de loonlijst van het Groene Hart Ziekenhuis en drukken qua personeelslasten dus niet op de giften. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen (onkosten)vergoeding.