Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Over ons

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) biedt zo goed mogelijk medische zorg. Daarnaast vindt het ziekenhuis het heel belangrijk dat de patiënt zich prettig voelt in het GHZ: het beleven van een positieve klantervaring. Stichting Vrienden van het GHZ ondersteunt het ziekenhuis hierbij door projecten te realiseren die het welzijn van de patiënt bevorderen en het verblijf veraangenamen. Om deze projecten te financieren is fondsenwerving nodig. Als Stichting Vrienden van het GHZ kunnen we de patiënten niet beter maken, maar hen zich wel beter laten voelen. Samen gaat onze zorg verder!

Doelstelling Vrienden van het GHZ

De stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis heeft ten doel het veraangenamen van de zorgervaring en het verblijf van patiënten en hun naasten in het Groene Hart Ziekenhuis en haar transmurale partners. Ze realiseert dat door het uitvoeren van daarop gerichte projecten die buiten de financiering van de reguliere zorg vallen. Om projecten te kunnen uitvoeren, vergroot zij de verbondenheid met het GHZ en genereert zij (financiële) middelen.

Projectaanvragen

De verschillende afdelingen van het GHZ kunnen een projectaanvraag doen bij de Stichting Vrienden van het GHZ. Daarnaast zullen we actief werven op projecten ten behoeve van onderstaande focusgebieden. Alle aanvragen dienen te vallen binnen de doelstelling en te voldoen aan de opgestelde criteria.

Focusgebieden 

De afgelopen jaren heeft de stichting Vrienden van het GHZ veel grote en kleine voorzieningen kunnen realiseren voor patiënten en bezoekers van het GHZ. Vanaf 2017 zullen we onze projecten vooral richten op bepaalde focusgebieden. Daarmee zijn projecten voor andere doelgroepen zeker niet uitgesloten, maar wanneer de middelen beperkt zijn en er keuzes moeten worden gemaakt bij de realisatie van projecten, is besloten voorrang te geven aan projecten voor:

Kinderen
Bij de projecten voor kinderen wordt rekening gehouden met hun specifieke behoeften, zoals het zoveel mogelijk voorkomen of wegnemen van angst en pijn. We bieden de kinderen gedurende het ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk een gevoel van thuis.

Chronisch zieken
Deze groep mensen bezoekt het ziekenhuis regelmatig en hebben dus andere behoeften dan eenmalige patiënten.

Healing environment
We streven ernaar niet alleen een comfortabel verblijf te realiseren, maar ook een omgeving die bijdraagt aan de gezondheid en het herstel van de patiënt. We zullen daarom projecten selecteren die bijdragen aan een prettige omgeving in en rond het ziekenhuis.

Ouderen
In het verzorgingsgebied van het GHZ neemt de vergrijzing nog sneller toe dan in de rest van het land. Hierdoor krijgen we in het GHZ te maken met een stijgende oudere patiëntenpopulatie. Graag willen we voor hen het verblijf zo prettig mogelijk maken. Daarnaast blijven ouderen langer fit, assertiever en bepalen ze graag zelf hoe ze willen leven. Dit maakt tevens dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen. Met eventuele transmurale projecten dragen wij bij aan het behoud van zelfredzaamheid en een sneller herstel van de oudere patiënt.

Bankgegevens
Ons banknummer is IBAN NL35 INGB 0657 0751 59 t.n.v. Stichting Vrienden van het GHZ te Gouda.