Steun ons
naar overzicht

Gedragscode & ANBI

We hechten veel waarde aan een transparante wijze van fondsenwerving en het aangaan van sponsorschappen. We hebben daarom een gedragscode opgesteld die ten grondslag ligt aan iedere overeenkomst. 

Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis werft financiële middelen op twee manieren:

1. Eenmalige en terugkerende (sponsor)bijdragen van (individuele) donateurs en "Vrienden" bedoeld voor realisatie van projecten zoals omschreven in de doelstelling;

2. Externe fondsenwerving bij partijen zoals bedrijven, erflaters, stichtingen, fondsen e.d., bedoeld voor realisatie van projecten zoals omschreven in de doelstelling.

De opgestelde gedragscode gaat over 'goed gedrag' met betrekking tot het verwerven en benutten van gelden die door derden ter beschikking worden gesteld. Leidend motief voor het opstellen van de gedragscode is het voorkomen van belangenverstrengeling tussen geldverstrekker en geldontvanger. Voorts onderschrijven we, vanuit de specifieke positie van de Stichting Vrienden van het GHZ, de Gedragsregels Sponsoring zoals vastgesteld door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (d.d. 1 januari 2018). 

Bekijk hier het hele document gedragscode en fondsenwerving.

Wij gebruiken ook het standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen vanuit de ANBI-regelgeving. Hier vindt u het meest recente formulier.

Uw donatie fiscaal aftrekbaar?

Stichting Vrienden van het GHZ is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Hierdoor is uw gift deels fiscaal aftrekbaar.

Vanuit de ANBI-regelgeving publiceren wij onze jaargegevens ook in het standaardformulier Fondswervende instellingen. Dit formulier vindt u hier.

Bekijk de belastingvoordelen
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.